Beroende och alkoholism

Idag råder ingen som helst tvekan om att kemiskt beroende, tex alkoholism, är en obotlig, men fullt behandlingsbar, primär sjukdom. Vi vet nu tillräckligt mycket om hur hjärnan förändras vid utvecklandet av ett kemiskt beroende för att utan några reservationer kunna ”stoppa in” t.ex. alkoholism i den klassiska sjukdomsmodellen (organ – defekt – symptom).

Sociala- och psykologiska faktorer påverkar våra val genom livet och våra gener (arvsanlag) avgör vår sårbarhet för att utveckla en sjukdom, t.ex. kemiskt beroende. Men, den etablerade sjukdomen beroende är biologisk, och därmed fullt jämförbar med andra livsstilsrelaterade sjukdomar som t.ex. diabetes eller olika hjärt/kärlsjukdomar.

Vetenskapliga studier har visat ett den effektivaste behandlingsformen mot kemiskt beroende är en kombination av ett 12-stegsprogram och kognitiv terapi. Vidare är ofta ökade färdigheter i stresshantering och avslappning (t.ex. meditation, mindfulness, yoga, hypnos) mycket värdefulla komplement till ett rikt och lyckligt nyktert liv.

Mer att läsa om hjärnans förändring vid kemiskt beroende finns överskådligt i mitt kompendium ”Alkoholism – en provocerande sjukdom” (se även under fliken ”Mer information”).