PRIME For Life

PRIME For Life – ett förebyggande program

PRIME for Life är Sveriges främsta alkohol- och drogförebyggande program, det är ett evidensbaserat preventionsprogram som med sina olika versioner är anpassat för såväl privatpersoner som för organisationer och arbetsplatser.

Nio av tio svenskar dricker alkohol och de flesta gör det utan att få några problem. Samtidigt vet vi att en riskkonsumtion kan orsaka stora problem, både för den enskilde och för omgivningen. Det leder oftast till alltmer negativa konsekvenser och i det yttersta stadiet tragedier.
I dagsläget är det först när problemen inte går att dölja längre som hjälp erbjuds.
Ofta ligger då fokus på vård och behandling med stora kostnader för arbetsgivare och den enskilde, men det behöver inte vara så. Med rätt typ av insatser går det förebygga alkohol och narkotikaproblem.
Utbildningen har utvecklats och används mycket framgångsrikt i USA sedan 1980-talet. Svenska Försvarsmakten har idag gjort den svenska versionen till en obligatorisk personalutbildning.

Mer fakta om PRIME For LIFE…

PRIME For Life är en forskningsbaserad utbildning för vuxna och äldre tonåringar som minskar risken för alkohol – och drogproblem. Utbildningen grundar sig på riskreduceringsmodellen, enligt denna är alkohol- och drogproblem livsstilsrelaterade hälsoproblem som uppstår i ett samspel mellan genetiska faktorer och våra livsstilsval. Riskreduceringsmodellen integrerar medicinsk, genetisk, sociologisk och psykologisk forskning till en teoretisk modell och en förebyggande metod. PRIME For Life är evidensbaserat och det finns flera oberoende studier som visar att programmet har god effekt på både attityder och beteenden.

Vad sker egentligen med kroppen när vi missbrukar och i vissa fall utvecklar ett beroende och hur reagerar hjärnan? Vad är missbruk och vad är beroende? Varför utvecklar vissa människor ett beroende medan andra inte gör det? Vilka är de biologiska och psykologiska mekanismerna bakom beroende? Hur hanterar vi stress?

Utbildningen har både ett allmänt och ett individuellt perspektiv. Dels handlar den om alkohol- och drogrelaterade problem för individen och omgivningen, dels om hur man själv kan undvika att hamna i problem. Detta genom att i detalj undersöka sin risknivå och skapa en egen riskprofil.
På detta sätt läggs grunden för en långsiktigt positiv livsstil.

Mer information:
www.primeforlife.se